اهمیت یه نرم افزار مدیریت استخر و باشگاه ورزشی در صورتی محسوس و قابل لمس میشود که علاوه بر قابلیت های نرم افزاری امکاناتی را ارائه دهد تا نظارت و دید بهتری نسبت به استخر و باشگاه ورزشی خود داشته باشیم.

این نظارت درست و دقیق در کنار استفاده مناسب از نیروی انسانی به طور چشمگیری به بهبود پیشرفت در مسیر شما کمک خواهد کرد.

اینکه مالک و مدیران استخر و باشگاه های ورزشی در زمانی که حضور فیزیکی در مجوعه خود ندارند بتوانند به صورت آنی از طریق نرم افزار مدیریت استخر آمار فروش هر یک از خدمات و امکانات خود را به صورت آنلاین روی تلفن هوشمند یا تبلت خود در اختیار داشته باشند به طور حتم نیازی ضرروری و قابلیتی انکار ناپذیر خواهد بود.

ارائه آمار فروش روزانه، میزان پذیرش، ورودی و خروجی کالا، میزان ارائه خدمات و… رو نمودار های تخصصی و ساده یکی از این امکاناتی است که نرم افزارهای پذیرش استخر و باشگاه های ورزشی به روز باید داشته باشند.

تیم نرم افزاری و سخت افزاری ما بسار مفتخر است تا اعلام کند این امکان رو علاوه بر امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای شما مالکان و مدیران عزیز فراهم نموده است.

با نرم افزار مدیریت استخر و باشگاههای ورزشی پول اپس از نظارت بر استخر توسط تلفن همراه به صورت آنلاین لذت ببرید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از این امکان و سایر خدمات نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت استخر و باشگاهه ای ورزشی میتوانید با تیم مشاوره پول اپس در ارتباط باشید.